cropped-1507589_1393211097607866_627181833_n.jpg

1. W jaki sposób PR czują się oczerniani?
W życiu codziennym słyszymy że oczernianie, ściemnianie , oskarżanie i opowiadanie zmyślonych sytuacji to działania PR. Wystarczy włączyć telewizor, posłuchać radia , przeczytać prasę wszystko to przez działania PR. A tak naprawdę większość Polaków nie rozróżnia różnicy miedzy PR a marketingiem politycznym.

2. Jak w takim razie powinniśmy rozumieć zawód PR/czym zajmuje się taki człowiek?

Zawód PR-owca, wymaga bardzo specyficznych i wieloobszarowych umiejętności. Najważniejsze z nich to: praktyczna znajomość narzędzi PR i „lekkość pióra”, umiejętność szybkiej selekcji informacji, biegłe poruszanie się w zawiłościach polityki, mediów, gospodarki, znajomość zasad biznesu oraz wysokie umiejętności interpersonalne. Znajomość języków obcych .

3. „Wypowiedzieć wojnę” co to znaczy? jakie działania chcecie wykonać?
„W ramach prowadzonych działań Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) monitoruje przestrzeń medialną i w przypadku nieuzasadnionych wypowiedzi dyskredytujących public relations będzie zwracało się bezpośrednio do ich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem polityków, w formie listu otwartego z apelem o zaniechanie tego typu praktyk.

Na stronie internetowej PSPR zostanie udostępniony specjalny formularz, który pozwoli członkom Stowarzyszenia, wszystkim profesjonalistom oraz sympatykom PR-u zgłaszać wszelkie zaobserwowane nadużycia. PSPR będzie na bieżąco informowało opinię publiczną o wszelkich tego typu wypowiedziach oraz podjętych w związku z nimi działaniach. W szczególnie drastycznych lub uporczywych przypadkach PSPR będzie zwracało się do Rady Etyki PR z prośbą o podjęcie właściwych kroków.” –

źródło http://www.polskipr.pl/aktualnosci/aktualnosci/art,162,stop-oczernianiu-pr-u-nowa-inicjatywa-pspr.html

4. Czy to ma odniesienie do jakiejś ogólnopolskiej kampanii czy działania i akcje będą podjęte indywidualnie w miastach. Jeśli tak to jakie te działania będą w Częstochowie

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) inicjuje akcję „Stop oczernianiu PR-u” która obejmuję akcję ogólnopolską . W ramach akcji będą przekazywane osobom naruszających dobre imię PR wyczerpujące informację na temat czym jest, a czym nie jest PR, a także zaoferuje szkolenia w celu podniesienia świadomości i podstawowej wiedzy z zakresu PR. Mam nadzieje że w Częstochowie uda się zorganizować spotkania, pogadanki , wykłady w celu uświadomienia czym jest PR.

5. Jak pan ocenia podejście do PR w mieście, w którym pan żyje/mieszka?

Ciągle mam wrażenie że Częstochowa to miasto w którym jest bardzo dużo do zrobienia. W pierwszej kolejności to pokazanie co to jest PR, bo wiele osób w tym mieście słyszy to po raz pierwszy , a w drugiej części to uświadomienie i pokazanie wielu osobom czym tak naprawdę jest PR, bo mam wrażenie że jest duża grupa ludzi która myli PR, z reklamą , z marketingiem politycznym.

6. Czy ten zawód ma przyszłość?
Rynek rośnie i na pewno wypuści w świat wiele osób które chcą i będą działały w tej branży. Kiedyś usłyszałem taką wypowiedz że jeżeli ktoś wytrzyma rok w PR to będzie robił to całe życie. Jest to zawód z przyszłością i na pewno w najbliższych kliku latach pojawi się bardzo duża liczba osób zajmujących się PR. A rosnąca świadomość potrzeby i tego że bez PR CZŁOWIEK NIE ISTNIEJE spowoduje że każdy kto będzie chciał coś osiągnąć i budować swoją karierę i rozwój bez PR nie osiągnie zamierzonych celów.
Robert Kowalczuk
Specjalista ds. wizerunku i PR
www.kowalczukpr.pl