Fundacja „Szeroko otwarte „na rzecz Zdrowia , Edukacji i Public Relations

1461965_694710580547410_1061114964_n

https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Szeroko-otwarte-na-rzecz-Zdrowia-Edukacji-i-Public-Relations/225587474283497

https://twitter.com/OtwarteSzeroko

https://plus.google.com/b/102273611246586460843/102273611246586460843/posts

Siedzibą Fundacji jest Miasto Częstochowa. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a także poza granicami . KRS 0000493270

Prezes Fundacji Robert Kowalczuk tel. 509050968

Wiceprezes Fundacji Małgorzata Kwapisz tel. 603789727

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

– działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym

– osób niepełnosprawnych;

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn;

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;

– przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– wspierania działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

– przeciwdziałania patologiom społecznym;

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

– upowszechnianie ochrony praw konsumentów;

– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;

– promocji i organizacji wolontariatu;

– działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe

– wdrażanie kodeksu etyki zawodowej w dziedzinie public relations

– prowadzenia działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej dotyczącej sfery public relations

– wspierania działalności w zakresie kreowania właściwego wizerunku firm, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych zaangażowanych w pracę public relations.

Fundatorzy :

Prezes Fundacji Robert Kowalczuk ,

Wiceprezes Fundacji Małgorzata Kwapisz

Dodaj komentarz