Toastmasters International („TI”) – międzynarodowa organizacja, której celem jest szerzenie umiejętności przemawiania i przewodzenia (speaking & leadership).

Początki TI sięgają 20-osobowego klubu założonego w 1924 roku w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W 2004 roku organizacja liczy ponad 9’000 klubów regionalnych w około 90 państwach.

TI jest podzielony na lokalne kluby, po około 20-30 osób, które spotykają się regularnie (zazwyczaj co tydzień) na spotkaniach trwających około półtorej godziny. W trakcie każdego spotkania mają miejsce kilkuminutowe przemówienia członków, oceny przemówień, oraz tzw. „impromptu speeches” – przemówienia improwizowane.

Członkostwo

Na spotkaniach wyróżnia się gości, oraz członków klubu (Toastmasterów). Każdy może zjawić się na spotkaniu bez zapowiedzi i bez opłat – to daje mu status gościa, który może obserwować przebieg spotkania i brać w nim znikomy udział. Po opłaceniu składki członkowskiej (około 200 zł/rok) otrzymuje się status Toastmastera, który daje prawo do wygłaszania przemówień, oceniania przemówień innych osób, oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.

Program edukacyjny

Sercem programu Toastmasters jest podstawowy podręcznik opisujący 10 projektów przemówień. Od pierwszego (Ice breaker – mającego na celu przełamanie lodów), poprzez „Body Language” (Mowa Ciała), „Vocal Variety” (Zróżnicowany Głos), na „Inspirational Speech” (Mów by inspirować) kończąc.

Po ukończeniu podstawowego podręcznika Toastmaster otrzymuje dostęp do zaawansowanych podręczników, wyspecjalizowanych (np. na komunikację w telewizji, czy na humorystyczne przemawianie).

Toastmasters w Polsce

W Polsce istnieją kluby Toastmasters International w następujących miastach:

* Katowice – SILESIA Toastmasters (polskojęzyczny klub)
* Warszawa – klub Toastmasters Polska S.A. Najstarszy klub w Polsce istniejący od 1 lipca 1994,
* Szczecin – Toastmasters Szczecin V.I.P. – drugi w Polsce klub anglojęzyczny założony w 2003,
* Warszawa – Top Careers Toastmasters Club. Istnieje od 1 maja 2006 roku (pierwszy polskojęzyczny klub),
* Bydgoszcz – Eagles Toastmasters (drugi polskojęzyczny klub),
* Kraków – Cracow Effective Speakers Club. Założony w marcu 2005,
* Łódź – Boat City Speakers Toastmasters. Klub polskojęzyczny powstały w lutym 2007,
* Poznan – klub polskojęzyczny,
* Warszawa -Speaking Elephants ToastMasters Club – anglojęzyczny, istnieje od 4 marca 2008,
* Wrocław – WrocLove Toastmasters PL. Isnieje od 19.04.2008. Zarejestrowany 04.08.2008,
* Szczecin – Sedina Toastmasters Club – polskojęzyczny. Zarejestrowany 15.02.2008.

Do każdego klubu należy od kilkunastu do 40 osób przy czym znaczny odsetek stanowią obcokrajowcy. Spotkania klubów, poza wymienionymi powyżej, odbywają się w języku angielskim. Kluby Toastmasters w Polsce organizują regularne, coroczne imprezy: treningi, konkursy mówców, Corpus Christi Retreat (wyjazd na długi weekend Bożego Ciała), Annual Picnic (coroczny piknik w Warszawie) oraz Christmas Party.

żródło Wikipedia