I. SAMOPOZNANIE KLUCZEM DO SUKCESU
Świadomość siebie, umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron, wad i zalet, zasobów i kompetencji odgrywają niezwykle istotną rolę w wielu obszarach życia – także zawodowego – w znacznym stopniu ułatwiając nasze funkcjonowanie i profesjonalne poruszanie się w świecie biznesu. Świadomość siebie przekłada się na świadome kreowanie własnego wizerunku i wizerunku reprezentowanej przez nas firmy/instytucji, wpływa również na relacje z ludźmi, ich jakość i trwałość. Jeśli znasz swoje atuty, możesz wykorzystać je jako filary, na których zbudujesz dobre imię swojej firmy, znając swoje słabe punkty, możesz nauczyć się, w jaki sposób je kontrolować i zapobiec wykorzystaniu ich przez przeciwnika.

II DOBRA KOMUNIKACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Umiejętność skutecznego, efektywnego komunikowania się jest w biznesie sprawą kluczową, od której zależy zarówno współpraca z partnerami biznesowymi, jak też współpracownikami, przełożonymi czy podwładnymi. Przekonywanie innych ludzi do własnych poglądów, składanie ofert/zapytań czy wydawanie poleceń to codzienność w naszym życiu zawodowym. Dobre porozumienie w tym zakresie pozwala uniknąć konfliktów i niedopowiedzeń oraz zachować dobre relacje z otaczającymi nas ludźmi, oparte na takich wartościach jak szacunek czy zaufanie.

III. TRENING INSPIRACJI/TWÓRCZOŚCI/POZYTYWNEGO MYŚLENIA
Umiejętność twórczego patrzenia na świat, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, otwartość poznawcza czy niezależność w wyrażaniu opinii i sądów, znajdują coraz szersze zastosowanie w biznesie, gdzie nowe możliwości i wyzwania, mogą być z powodzeniem wykorzystywane – zwłaszcza, gdy nasi klienci są coraz bardziej wymagający i coraz trudniej sprostać ich oczekiwaniom. Odwoływanie się do technik twórczego myślenia w sytuacjach problemowych i posługiwanie się nimi okazuje się wtedy bezcenne. Rozwijanie kreatywności i budowanie wiary własne siły ludzi będących kapitałem danej instytucji/firmy pozwoli na „wypłynięcie na szerokie wody” (?)

IV. NIE STRESUJ SIĘ
Współczesny człowiek coraz większą część swojego dorosłego życia spędza w pracy, gdzie stres jest jego nieodłącznym towarzyszem, generującym szereg napięć i lęków oraz stanowiącym uciążliwość trudną do pokonania. Choć pewien poziom stresu jest potrzebny do mobilizacji i działania na wysokich obrotach, które pozwalają zrobić więcej i lepiej, to staje się problemem, gdy jest go za dużo, występuje długo i nie umiemy sobie z nim radzić. To stres powoduje, że nie jesteśmy w stanie dobrze zaprezentować swojej osoby czy oferty podczas spotkania/prezentacji, jesteśmy mniej wydajni i mniej efektywni. Stres w miejscu pracy prowadzi do demotywacji, wypalenia zawodowego, powoduje fluktuację kadr. Warto go oswoić i wykorzystać jako siłę napędową do naszych działań.

V. KONFLIKTY SĄ WOKÓŁ NAS – „Jak radzić sobie z konfliktami w miejscu pracy”
Konflikty są nieodłączne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z innymi ludźmi. Nie zawsze można konfliktów uniknąć, można natomiast pokierować nimi tak, aby przyniosły nam i naszej firmie korzyści, potraktować je, jak możliwość rozwoju. Konstruktywna analiza sporu pozwoli zapobiec zbędnym pretensjom i nieporozumieniom, dając jednocześnie szansę na wyjście z kryzysu.

NEGOCJACJE I MEDIACJE JAKO SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
Negocjacje stanowią istotną część naszych relacji zawodowych/biznesowych. Negocjują ze sobą firmy, ustalając wzajemne zobowiązania, pracownik uzgadnia warunki pracy, wysokość wynagrodzenia oraz zakres obowiązków. Negocjacje to nieodzowny element współczesnego biznesu i w wielu przypadkach klucz do sukcesu. Umiejętności negocjacyjne są potrzebne każdemu przedsiębiorcy, są koniecznością w kontaktach z kontrahentem lub klientem. Jeśli potrafimy negocjować, to mimo różnic między stronami, będziemy mogli osiągnąć porozumienia korzystne i zadowalające dla każdej ze stron.

Współpraca Justyna Pietrzyca

Dodaj komentarz