1. Pierwsze spotkanie

Podczas pierwszego osobistego kontaktu staram się dowiedzieć jakie są Państwa oczekiwania, problemy, poznać specyfikę Firmy.

2. Oferta

Przedstawiam wstępną ofertę działań komunikacyjnych, jakie działania należy podjąć, w jakim terminie oraz kosztorysy.

3. Umowa

Przedstawiam propozycję umowy z zakresem merytorycznym, procedurami i zasadami rozliczania się.

4. Wykonanie

Po podpisaniu umowy przystępujemy do jej wykonania.

5. Zakończenie współpracy

Na zakończenie współpracy przekazuje klientowi wszystkie materiały i dokumentację związaną z przeprowadzonymi działaniami, przygotowuję Raport Zamknięcia, a jeśli obowiązki przejmuje inny podmiot wprowadzam go w projekt.

Dodaj komentarz